Om oss | Kontakt oss | Bli medlem  

Ny fastpris-avtale for strøm

stromavtale_366x149.jpg Småbedriftsforbundet har nå etablert et samarbeid med Elkraft AS og fremforhandlet en fastprisavtale som også kan benyttes av bedriftens ansatte. Fastprisavtalen gir din bedrift forutsigbarhet i strømkostnadene og fjerner risikoen for store svingninger og høye markedspriser.

26496_img___201201141708_1.jpg

Svar fra næringsminister Trond Giske
Næringsminister Trond Giske har nå besvart vårt brev av 3.5.2013. Han ber i brevet om hjelp og innspill fra småbedriftene i landet, og etterlyser konkrete eksempler på hvilke krav og pålegg som oppleves mest tidkrevende for småbedriftene i dag.
liten_mann_1.jpg

ÅPENT BREV TIL NÆRINGSMINISTER TROND GISKE FRA SMÅBEDRIFTSFORBUNDET
Brevet gjelder økende krav fra de offentlige etater om gratisarbeid som pålegges småbedriftene uten noen form for økonomisk kompensasjon.Dette oppleves svært urettferdig for småbedriftene.
Pressemeld2_1.jpg

32 prosent av alle aksjeselskap har ikke revisor
Etter at revisjonsplikten ble valgfri for små aksjeselskap og kravet til aksjekapital ble redusert til kr 30.000.-, er det en tydelig tendens til at nye AS velger bort revisjon. Samtidig er det flere som velger å starte AS.
Ved utgangen av 2012 var det registrert 236000 aktive aksjeselskap i Enhetsregisteret. Totalt er det 32% av disse som ikke har revisor. To av tre nyetablerte AS velger bort revisor. I 2012 var det 25600 nyetablerte AS. Av disse er det hele 67% som ikke har revisor. De siste årene har det vært en betydelig økning av nyetablerte AS som benytter eksterne regnskapsførere, for derved å beholde kvaliteten på regnskapet.
regnskap_2.jpg

ØKENDE BYRÅKRATI OG KRAV TIL OFFENTLIG RAPPORTERING TAR ARBEIDSGLEDEN FRA SMÅBEDRIFTENE I NORGE.
Med et stadig økende byråkrati og krav fra myndighetene om rapportering fra småbedriftene, opplever småbedriftslederne dette som en økende byrde som er i ferd med å ta arbeidsgleden bort fra småbedriftene i Norge.
fasade_sbf_250x200_1.jpg

Innfør norsk ROT-avdrag nå !
ROT - avdraget har etter 4 år i Sverige vist seg å bli en stor suksess. Det er mer enn 3 år siden Småbedriftsforbundet sist tok dette opp med norske myndigheter, og vi håper derfor at dette nå også blir inført i Norge. ROT-avdrag er uten tvil den beste, hurtigste og mest effektive måten å hjelpe småbedriftene i Norge i det nye året 2013.
Kurs_mai2011_1.jpg

Ildsjeler brenner ikke evig
Å være småbedriftsleder kan være både knalltøft og ensomt. I et nytt Modum-kurs tilbys lederne hjelp til å takle presset.
sbf_hytter_1.jpg

Firmahytter
Som medlem av Småbedriftsforbundet har din bedrift og dine ansatte tilgang til flere firmahytter i Norge og utlandet. For medlemmer dekker Småbedriftsforbundet 30% av leiekostnaden for hytten på Bjorli og 75% av kostnaden for leiligheten i Sverige. For de øvrige firmahyttene avtales prisen direkte med huseier.
OBS! Husk å oppgi ditt medlemsnummer ved bestilling.
Maske_gruppen_summary.jpg

Ny samarbeidsavtale for kjøp av forbruksmateriell
Småbedriftsforbundet har nå inngått samarbeidsavtale med Maskegruppen AS som vil gi våre medlemmer 20 - 80 % rabatt på forbruksmateriell.
Nytter_aa_kjempe.jpg

Det nytter å kjempe! Ditt bidrag teller!
Les hvordan et medlem av Småbedriftsforbundet har bidratt til at revisjonsplikten for små aksjeselskaper opphører fra 2011.

<< forrige side    neste side >>

SamarbeidspartnereSmåbedriftsforbundet © 2014.
Utviklet av
Concepier